Regija

Lenti in njegovo območje leži v jugozahodnem delu Madžarske, v dolini reke Krke in v bližini slovenske, hrvaške in avstrijske meje. Območje se nahaja na stičišču treh etnografskih regij (Őrség, Göcsej, Hetés).

 

 Őrség (Stražna krajina) je verjetno edina pokrajinska enota na Madžarskem, katere poimenovanje ne izhaja iz geografskega poimenovanja, ampak izhaja iz njene zgodovine. Od ustanovitve države prebivalci zgodovinskega Őrséga izhajajo iz Madžarov ali priključenih madžarsko govorečih prebivalcev, ki jim je zaupano varovanje meja. Njihova naloga je bila ohranitev ozemeljske celovitosti in neodvisnosti države. Na območju Őrséga je nekaj spomenikov iz zgodnjega srednjega veka. V Kercaszomoru cerkev sv. Vendela (Pusztatemető), v Őriszentpéteru freske romanska cerkev.  Stavba je bila v turški dobi prezidana v trdnjavo. Srednjeveška opekarna v njeni soseščini je tehnološki spomenik. Freske Janeza Akvile so vidne v romanski cerkvi v Veleméru. Poleg številnih srednjeveških spomenikov to območje ponuja številne možnosti za sprostitev, kot so npr.: jezero Vadása ali Nacionalni park Őrség. Več informacij o tem območju: www.orseg.info.hu

 

Göcsej je najbolj znano ter najbolj priljubljeno geografsko in etnografsko območje županije Zala. Njegove meje ni mogoče natančno določiti. Če upoštevamo naravne meje, potem sem lahko uvrstimo zelo razdrobljeno, erozijsko oblikovano območje z goricami in dolinami, ter bogato vegetacijo med reko Zala-Válicka-Kerka. Območje je ekološko dragoceno, vendar ni zaščiteno, tukaj najemo posebne rastline in odlične izletniške kraje. Tu najdemo tudi najvišji vrh županije Zala, to je Kandikó. V Becsvölgyu, Barlahidu in Milejszegu so zaprti termalni izviri. V Kustánszegu so številni izviri in potok ter zajetje za dobro počutje. Na tem območju je tudi nekaj dreves, ki imajo krajnsko-oblikovno vrednost.

 

 

Hetés je madžarska etnografska krajina, ki leži na jugozahodu Madžarske in v Prekmurju v Sloveniji. Geografsko je locirana na križišču regije Kerka in Prekmurja. Privlačna pokrajina za ljubitelje ljudske arhitekture in ljudske umetnosti. Obiskovalci imajo priložnost spozanti večstoletno tradicijo izdelave tradicionalne tkanine iz Hetésa. Prti, prevleke za blazine, srajce, ki so okrašene z eno samo barvo, vendar s prijetnimi ljudskimi vzorci. Mojstrovino tkanja iz Hetésa sta kot dediščina pokrajine zapustila Béla Virágh in njegova žena. Preživela sta vojne vihre: zbrala sta motive vse od petdesetih let prejšnjega stoletja. Naselja Hetésa na madžarski strani: Bödeháza, Gáborjánháza, Szijártóháza in Zalaszombatfa, ter na slovenski strani: Genterovci (Göntérháza), Kamovci (Kámaháza), Radmožanci (Radamos), Žitkovci (Zsitkóc), Mostje (Hídvég)  in Banuta (Bánuta).

 

Termalno kopališče Lenti in energijski park sv. Jurija se nahajajo na meji štirih držav (Madžarska, Slovenija, Hrvaška in Avstrija) na jugozahodnem delu Madžarske, v županiji Zala. Samo za 2 uri 40 minut vožnje od Budimpešte.

 


kontakt

Terme Lenti in

Energijski park svetega Jurija

HU8960, Lenti Táncsics Mihály ulica 2/a

Telefonska številka: +36 (92) 351-320

E-mail: furdo@lenti.hu

Razpreti: vsak dan 9:00-20:00

Novice


Strinjam se, da se Terme Lenti Kft. Pošljite glasilo za določen e-poštni naslov tukaj.
Skupnost