Zdravilišča na Madžarskem

Za določeno območje se lahko naziv zdravilišče uporablja le tedaj, če jo Urad nacionalne službe za javno zdravstvo (ÁNTSZ) razglasi za zdraviliški kraj.

Zdraviliški kraj je posebno področje, kjer je priznan vsaj en naravni zdravilni dejavnik, ki je lahko naravna termalna voda, naravna zdravilna voda, naravno zdravilno blato, zdravilna klima, zdravilna jama ali kakšen drug dejavnik s terapevtskim učinkom zdravljenja. V zdraviliškem kraju so za uporabo naravnih zdravilnih dejavnikov zagotovljeni pogoji za zdravstvene ustanove, to pomeni, da razpolagajo z zdraviliškim kopališčem ali bolnišnico, morebiti z zdraviliškim hotelom. Poleg izgrajene infrastrukture so izpolnjeni tudi okoljski pogoji za nemoteno zdravljenje in miren počitek bolnikov.

Na Madžarskem poimenovanje nekega kraja v zdravilišče temelji na dveh zdravilnih dejavnikih: en dejavnik pogojuje klimatske značilnosti, drugi pa temelji na zdravilnosti vode.
Opredelitev se običajno nanaša za primeren, ločen del naselja, kjer so med drugimi izpolnjene tudi zahteve glede hrupa in kakovosti zraka. Izpolnitev kriterijev za zdravilišče že 20. leto od začetka veljavnosti Uredbe Ministrstva za zdravje iz leta 1999 o naravnih zdravilnih dejavnikih preverja Urad vodje državne zdravstvene službe (OTH).

Za zdravilišče je bil najprej razglašen Miskolc-Lilafüred leta 1935, ki ima naziv klimatsko zdravilišče. Leta 1958 je bil na podlagi zdravilne vode za zdravilišče razglašen Harkány, naziv je bil leta 2008 obnovljen. V Sopronu sta v preteklosti kar dva predela mesta imela naziv zdravilišča. V Balfonu, ki spada k mestu, se nahaja zdravilišče na podlagi naravne zdravilne vode, medtem ko je Lövérek klimatsko zdravilišče, vendar se tukaj zdraviliška dejavnost trenutno ne izvaja.
Kékestető je od leta 1963 registriran kot zdravilišče, kjer se nahaja tudi Državni zdravstveni center Mátra. V sedemdesetih letih 20. stoletja so naziv zdravilišča dobili Hévíz, Balatonfüred, Parád, Hajdúszoboszló, Zalakaros, Bükfürdő in Debrecen, leta 1984 pa Gyula.

Zatem je bil institucionalni sistem zdravilišč skoraj 30 let zapostavljen. Novi val podelitve naziva zdravilišča se je začel leta 2010 v Sárváru, kjer sta dva predela mesta (Arborétum in Gyógyvarázs) dobila naziv zdravilišča. Temu so sledili Mezőkövesd, Nyíregyháza- Sóstó, Szigetvár in Tapolca. Kiskunmajsa je odločbo o uvrstitvi med zdravilišča od ÁNTSZ OTH dobil jeseni 2015, Kiskuhhalas pa na začetku leta 2016.
Trenutno v več krajih poteka postopek poimenovanja v zdravilišče, in med postopkom, ki traja najmanj eno leto, je treba opraviti meritve kakovosti zraka v štirih letnih časih, analizo hrupa in različne druge uradne preskuse.

Zdravilišča v karpatski kotlini
Za Felvidék (Zgornja Madžarska) so značilna predvsem klimatska zdravilišča, medtem ko za Transilvanski del (Erdély) zdravilišča na podlagi zdravilne vode.
Okoli leta 2000 so najprej v Sárváru spoznali prednosti pomena zdravilišča in dva predela mesta (Arborétum és Gyógyvarázs) sta leta 2012 prejela naziv zdravilišča. Nato se je povečevalo število krajev, ki so podali vlogo za pridobitev naziva zdravilišča, saj so na tem področju prepoznali potencial za razvoj kraja. Od leta 2014 je tudi na območju Prekodonavja (Dunántúl) in Velike madžarske nižine (Alföld) vse več naselij začelo postopek kvalifikacije za zdravilišče, zaradi česar je na Madžarskem trenutno 29 zdravilišč.
Ena izmed možnosti za primerjavo zdravilišč so zdravilni dejavniki, ki so na voljo, in razpoložljivost zdravstvenih ustanov ter objektov, ki jih uporabljajo. Na Madžarskem so naziv zdravilišča le-ta večinoma pridobila na osnovi zdravilne vode. V državi so tri klimatska zdravilišča, ena v Mátri, ena v Büku in ena v kotlini Tapolca, v Tapolci, kjer potekajo jamske terapije. V starejših evidencah zdravilišč, ki jih vodi Urad nacionalne službe za javno zdravstvo (ÁNTSZ), je kot zdravilišče vpisan še Sopron Lövérek, vendar zaradi opustitve nudenja zdravstvene storitve je bilo odstranjeno iz novejšega seznama zdravilišč.
Uveljavljanje zdraviliških centrov se je začelo konec 19. stoletja, predvsem na območju Zgornje Madžarske (Felvidék), kjer so v Visokih Tatrah ustanovili klimatska zdravilišča za izkoriščanje učinka gorskega zraka v terapevtske namene.
V skladu z Uredbo Ministrstva za zdravje št. 74/1999 o naravnih zdravilnih dejavnikih razlikujemo naslednje naravne zdravilne dejavnike:
• zdravilna voda,
• mineralna voda,
• zdravilne jame,
• zdravilno blato,
• zdravilna klima, ter
• aerosoli.

Razvrstitev zdravilišč
V primerjalni študiji smo preučili, kako pogosto se pojavljajo naravni zdravilni dejavniki v zdraviliščih, npr. koliko termalnih in mineralne izvirov z zdravilno vodo lahko najdemo v posameznem naselju.
Razen tega smo zbrali tudi zdraviliške ustanove, ki uporabljajo naravne zdravilne dejavnike.
Analiza na Madžarskem je pokazala, da je glede na število zdravilnih dejavnikov in institucionalno medicinsko ozadje najpomembnejše zdravilišče Hajdúszoboszló in Hévíz, kjer poleg številnih zdravilnih vrelcev najdemo tudi večino zdraviliških hotelov. Primerjani podatki o zdravilni vodi in mineralni vodi se lahko razlikujejo od realnosti, saj Urad nacionalne službe za javno zdravstvo (ÁNTSZ) ne razkriva vedno tekočih podatkov, kar lahko nekoliko izkrivlja primerjavo.
Izmed krajev, ki imajo naziv zdravilišča, ima Hajdúszoboszló največje število zdravilnih dejavnikov, kjer je 6 zdraviliških hotelov, 2 kopališča z zdravilno vodo in nahajališče zdravilnega blata. Poleg tega večina zdraviliških hotelov se nahaja v Hévizu, kjer sta prav tako dva kopališča. V krajih Bükfürdő, Sárvár, Zalakaros, Eger, Miskolc (Lillafüred in Tapolca), Mezőkövesd, Sopron, Parád imajo kopališče z zdravilno vodo in zdraviliški hotel. Da bi v nekem kraju obratovalo več zdravilišč, je potrebno imeti več zdravilnih in mineralnih vrelcev, kar je pomembno tudi z vidika obratovanja. Raznolikost in ponudbo zdravstvenih storitev v veliki meri določa soobstoj različnih zdravilnih dejavnikov (npr. zdravilna voda, zdravilno blato ali jama).


kontakt

Terme Lenti in

Energijski park svetega Jurija

HU8960, Lenti Táncsics Mihály ulica 2/a

Telefonska številka:
+36 (92) 351-320

E-mail: furdo@lenti.hu

Razpreti: vsak dan 9:00-20:00

Novice


Strinjam se, da se Terme Lenti Kft. Pošljite glasilo za določen e-poštni naslov tukaj.
Skupnost