Varovanje podatkov

Povpraševanje
- +
- +

Varovanje podatkov

A Lenti Gyógyfürdő Kft. figyelmet fordít a honlapján hírlevél listára feliratkozó ügyfelek személyes adatainak védelmére. Amennyiben Ön honlapunkon keresztül feliratkozik hírlevelünkre, vagy a kapcsolat menüpont valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Lenti Gyógyfürdő Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak, így elsősorban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban Avtv.) foglaltaknak megfelelően a szükséges mértékben és ideig szabályszerűen kezelje és megfelelően nyilvántartsa.

Személyes adatai a következő esetekben kerülhetnek a kezelésünkbe:

  • az internetes kapcsolat fenntartása során keletkező technikai adatok
  • Ön adja meg az adataidat, amikor regisztrálja magát
  • ha személyes kapcsolatba lép velünk.

A www.lentifurdo.hu weboldal látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a weboldal üzemeltetője, a Lenti Gyógyfürdő Kft. (cégadatok: 8960 Lenti, Táncsics Mihály u. 2/A.; cégjegyzékszám: 20-09-064381). A Lenti Gyógyfürdő Kft. garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat maradéktalanul betartva kezeli, és a nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi. Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát, anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Hírlevél szolgáltatásunk igénybevételéhez azonban szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. Így tudunk Önnek hírt adni akcióinkról, újdonságainkról, lakberendezési ötletekről.

A regisztráció során a következő személyes adatok megadását kérjük:

  • teljes név
  • email-cím

A fenti adatok kizárólag a felhasználó által a regisztrálással előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra. Azok a látogatók, akik regisztrálják magukat a honlapon, személyes adataikat önként bocsátják a rendelkezésünkre. Adataik központi adatbázisunkba kerülnek. A regisztrálók rendszeres email-es értesítést kaphatnak aktuális újdonságainkról. A Lenti Gyógyfürdő Kft. honlapját látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni.

A Lenti Gyógyfürdő Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Lenti Gyógyfürdő Kft. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni. A Lenti Gyógyfürdő Kft. a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését. A Lenti Gyógyfürdő Kft. a felhasználó csak azon személyes adatait kezeli – az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig –, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés során a felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Lenti Gyógyfürdő Kft. olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége. A Lenti Gyógyfürdő Kft. a felhasználó személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

A Lenti Gyógyfürdő Kft. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt szükségessé teszi. A Lenti Gyógyfürdő Kft. nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Lenti Gyógyfürdő Kft. tudomást szerez arról, hogy bármely felhasználó a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerbe, azon felhasználó regisztrációja haladéktalanul törlésre kerül.

Felhasználó a www.lentifurdo.hu honlap kapcsolat menüpontjában a hírlevél leiratkozás gombra kattintva, vagy az info@lentifurdo.hu email címen vagy a hírlevelek alján található leiratkozó linken keresztül kérheti adatai törlését. A megadott adatok módosítására a hírlevelek alján található adatmódosító linken keresztül, vagy az info@lentifurdo.hu email címre írt levélben van lehetőség. Amennyiben a felhasználó kéri az adatok törlését, úgy a Lenti Gyógyfürdő Kft. a kéréstől számított 30 napon belül törli az adatokat. A Lenti Gyógyfürdő Kft. kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért a Lenti Gyógyfürdő Kft. nem vállal felelősséget.

Lenti Termálfürdő és
Szent György Energiapark

8960 Lenti, Táncsics M. u. 2/a

Tel.: +36 (92) 351 320

Email:

Odprto: Vsak dan 09.00 - 19.00