Znamenitosti

Povpraševanje
- +
- +

Lenti z okolico leži na skrajnem jugozahodu Madžarske v dolini reke Kerka, nedaleč od meje s Slovenijo, Hrvaško in Avstrijo. Regija se nahaja na stičišču treh etnografskih pokrajin (Őrség, Göcsej, Hetés).

Őrség

Morda edina regija na Madžarskem, ki ji ime ne daje geografska enota, temveč lastna zgodovina. Od ustanovitve države prebivalci zgodovinskega Őrséga prihajajo iz madžarskega ali madžarsko govorečega ljudstva, zadolženega za varovanje meje. Njihova naloga je bila ohraniti ozemeljsko celovitost in neodvisnost države. Na območju Őrség je več zgodnjesrednjeveških spomenikov. Kercaszomor: Cerkev sv. Vendela (Pusztatemető), lesene freske romanske cerkve Őriszentpéter. Stavba je bila v turški dobi spremenjena v trdnjavo. V soseščini se nahaja srednjeveški spomenik opekarstva. Freske Janeza Aquile si lahko ogledate v romanski cerkvi v Veleméru. Poleg srednjeveških spomenikov podeželje ponuja številne možnosti za rekreacijo, na primer jezero Vadása ali nacionalni park Őrség. Več informacij o podeželju najdete na spletni strani: www.orseg.info.hu

Göcsej

Pokrajina Göcsej je najbolj znana in najbolj omenjena geografsko - etnografska pokrajina v županiji Zala. Njenih meja ni mogoče natančno določiti. Če jo preučujemo z vidika njenih naravnih meja, razvrstimo območje med reke Zala - Válicka - Kerka, ki je gričevnato področje z veliko dolinami in bogato z rastlinjem. Območje je ekološko zelo dragoceno, vendar ne spada med zaščiteno območje. S svojo posebno floro in zanimivimi izletniškimi točkami nudi izjemne možnosti za preživljanje prostega časa in odkrivanje lepot pokrajine. Pokrajina Göcsej se ponaša z najvišjim vrhom v županiji Zala, to je vrh Kandikó. Na treh mestih se nahajajo tudi termalni vodnjaki, in sicer v krajih Becsvölgy, Barlahida in Milejszeg. V pokrajini je veliko izvirov in potokov, v kraju Kustánszeg pa akumulacijsko jezero, ki je priljubljena počitniška točka. Na območju je tudi nekaj dreves krajinske vrednosti.

Hetiš

Hetiš je regija z madžarsko etnografsko kulturo in zajema jugozahodni del Madžarske in del Prekmurja v Sloveniji. Ta etnografska regija je geografsko locirana na sotočju reke Kerke in Mure. Je privlačna regija za tiste, ki iščejo vrednote ljudske arhitekture in umetnosti. Popotniki lahko spoznajo več stoletno tradicijo tkanja. Prti, prevleke za blazine, srajce, okrašeni samo z eno barvo, vendar z okusnimi, ljudskimi vzorci. Hetiš tkalsko obrt sta Béla Virágh in njegova žena prepustila pokrajini v zapuščino. Preživela sta viharje zgodovine: zbrala sta motivni sistem okrasitve iz 50-ih let. Naselja Hetiš (Hetés) so na madžarski strani Bödeháza, Gáborjánháza, Szijártóháza in Zalaszombatfa, na slovenski strani pa Genterovci, Kamovci, Radmožanci, Žitkovci, Mostje in Banuta.

Lenti Termálfürdő és
Szent György Energiapark

8960 Lenti, Táncsics M. u. 2/a

Tel.: +36 (92) 351 320

Email:

Odprto: Vsak dan 09.00 - 19.00